Business developer (0,4 FTE) gezocht voor technologie start-up!

Aqitec Water Systems groeit en heeft versterking nodig! We zoeken een business developer die onze duurzame en innovatieve oplossingen verder kan brengen.

Wat we verwachten van een business developer

Binnen ons team krijg je de ruimte om te werken aan de strategie van Aqitec Water Systems. We zien graag dat je ons verhaal uitdraagt, goede contacten onderhoudt met relaties en ons netwerk uitbreidt.

 • - Strategie bepalen samen met het team
 • - Klantbezoek en presentaties
 • - Contact met de media

Wat breng je mee

We zijn op zoek naar iemand die enthousiast wordt van nieuwe technologie en oplossingen. Een technische achtergrond is niet essentieel. We zijn op zoek naar de volgende eigenschappen:

 • - Open persoonlijkheid
 • - Zelfstandig, betrouwbaar en flexibel
 • - Commercieel inzicht

Werken bij Aqitec Water Systems

Aqitec bestaat uit een klein team (3) van ingenieurs. Jouw vaardigheden zijn duidelijk een aanvulling op de onze. We werken gezamenlijk aan diverse projecten, waar nodig in samenwerking met andere bedrijven. Op vaste dagen zijn we op onze werkplek in Dordrecht. Graag zien we je op deze dagen om de business development vorm te geven.

Aqitec Water Systems

Aqitec Water Systems werkt aan innovaties die waterbeheer slimmer en duurzamer maken. Te denken aan het realtime monitoren van oppervlaktewater tegen lage kosten, door gebruik te maken van meetboeien. Daarnaast ontwikkelt Aqitec Water Systems een baggerrobot: een continu opererende elektrische robot die over de bodem rijdt. Deze baggerrobot is eenvoudig te mobiliseren en milieuvriendelijk in gebruik.

Neem contact met ons op!

Spreken onze projecten en visie op slimmer en duurzamer waterbeheer jou aan? Denk jij een aanvulling te zijn op ons team? Neem contact op! Laura Dinkla: laura.dinkla@aqitec.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

For English text please scroll down

Business developer (0.4 FTE) wanted for technology start-up!

Aqitec Water Systems is growing and needs reinforcement! We are looking for a business developer who can take our sustainable and innovative solutions further.

What we expect from a business developer

Within our team you get space to work on the strategy of Aqitec Water Systems. We would like you to tell our story, maintain contact with clients and expand our network.

 • - Determine strategy together with the team
 • - Visiting customers and giving presentations
 • - Contact with the media

What do you bring

We are looking for someone who is enthusiastic about new technology and solutions. A technical background is not essential. We are looking for the following characteristics:

 • - Open personality
 • - Independent, reliable and flexible
 • - Commercial insight

Working at Aqitec Water Systems

Aqitec consists of a small team (3) of engineers. Your skills are clearly complementary to ours. We work together on various projects, if required in collaboration with other companies. On fixed days we are at our workplace in Dordrecht. We look forward to seeing you on these days to shape the business development.

Aqitec Water Systems

Aqitec Water Systems works on innovations that make water management smarter and more sustainable. This includes realtime monitoring of surface waters, by using measuring buoys. In addition, Aqitec Water Systems is developing a dredging robot: a continuously operating electric robot that drives on the bottom of waters. This dredging robot is easily mobilised and environmentally friendly.

Contact us now!

Do our projects and vision for smarter and more sustainable water management appeal to you? Do you think you are an addition to our team? Get in touch! Laura Dinkla: laura.dinkla@aqitec.com.

Aqitec does not appreciate acquisition or any commercial use of this vacancy.